Om fonden Præstø Brand

Historien om Fonden Præstø Brand


Fonden Præstø Brand blev etableret i 2009 i forbindelse med afviklingen af forsikringsselskabet PB Forsikring G/S.

PB Forsikring har en 163 år lang og begivenhedsrig historie bag sig. Historien er forankret i midten af 1800-tallet, hvor der i tilfælde af ildebrand ikke var anden hjælp at hente, end den lokale beboere kunne yde både ved brandslukningen og når det nedbrændte skulle opbygges igen.

’Hjælp til selvhjælp’ var derfor tanken bag de ca. 150 lokale brandkasser, der så dagens lys i den periode, hvor brandkasserne ud over det forsikringsmæssige desuden var et forum, hvor folk kunne samles og udveksle politiske og andre samfundsmæssige synspunkter.


”Præstø-kassen” med det lange og formelle navn ”De mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikringsforening for rørlige ejendele i Præstø med flere Amter” blev stiftet 1. maj 1846 og fik senere det korte og mere mundrette navn Præstø Brand, for så i 2001 at skifte navn til PB Forsikring G/S. På trods af skiftende navne har forsikringsselskabet altid haft det urokkelige formål at havde sine rødder i lokalsamfundet, hvorfra skadelidte kunne blive hjulpet bedst muligt til den billigste præmie.


Præstø Brand kom for alvor ind i en sund og stabil udvikling efter 1. Verdenskrig og udviklingen fortsatte frem til 100 års jubilæumsåret 1946, der stod i fremskridtets tegn på godt og ondt. Nye teknologiske landvindinger førte nemlig samtidig til nye brandkilder i form af kortslutninger, børns leg med tændstikker og traktorbrande.

Præstø Brand tog et historisk vendepunkt i 1971 ved i samarbejde med Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring – der senere kom til at hedde Topdanmark - at udvide brandforsikringerne med kombinerede landbrugs- og husstandsforsikringer.


PB Forsikring G/S fungerede indtil 2009 som et moderne forsikringsselskab, lokalt forankret i Sydsjælland og med domicil i Faxe Kommune, indtil stigende kapitalkrav fra EU gjorde det for vanskeligt og omkostningstungt at drive et lille og lokalt forsikringsselskab. Derfor valgte bestyrelsen i 2009 at afvikle forsikringsselskabet og sælge PB Forsikrings portefølje af forsikringer til Lokalforsikring G/S i Næstved. Samtidig besluttede man, for at sikre at over 160 års lokal forsikringshistorie ikke forsvandt ud i glemsel, at oprette en velgørende fond med aktiver for mere end 13 millioner kroner, fra PB Forsikring G/S.

En fond med det særlige formål at støtte kulturelle og sociale aktiviteter til gavn for de tidligere Præstø og Sorø amter, hvor den helt overvejende del af forsikringstagerne gennem tiderne er kommet fra samt også at yde uddannelsesstøtte til unge mellem 18-30 år, der har haft deres skolegang i nærområdet.


Dermed er Fonden Præstø Brand en af de største velgørende fonde i lokalområdet.


Om fondens logo


Fondens røde logo af en bygning stammer fra 1985, hvor kunstnerparret Christer og Christel Holmgren fra Næstved af Præstø Brands bestyrelse fik til opgave at udarbejde forsikringsselskabet logo – det som førhen hed et bomærke. De to industrielle designeres bud var ”Huset”, som symboliserede, at Præstø Brand forsikrede alt under et tag. Et logo som har vist sig langtidsholdbart, idet det nu også er logo for Fonden Præstø Brand som påskønnelse for, hvor fondens midler oprindelige kommer fra.