Dæknings område

Dæknings områdeDet geografiske område afgrænset som de tidligere Præstø og Sorø Amter (som ophævet ved amtssammenlægningen i 1970).