Dæknings område

Copyright © All Rights Reserved │ Fonden Præstø Brand - Stationspladsen 12, 4690 Haslev - info@fondenpb.dk

 

Created by Gylden Media ApS

Dæknings område

 

 

Det geografiske område afgrænset som de tidligere Præstø og Sorø Amter (som ophævet ved amtssammenlægningen i 1970).